Sobota
14
Sadków II
kierunek:
Potkanów / Stalowa
746
8
947E
10
11
12
1320
14
15
1635
E - Kurs do: Potkanów / Stalowa